milieu en certificeringen

icoon recycling ijzer en schroothandel

milieu en certificeringen

Wij hechtten veel waarde aan milieu en certificeringen. Mensen hebben vaak het idee dat metaalrecycling een slecht effect heeft op het milieu. Dit is echter niet zo, mits het recycling proces op de juiste wijze gebeurt. Daarom vinden wij bij IJzer en Schroothandel BV het belangrijk dat het milieu zo min mogelijk wordt vervuild. Vandaar dat wij altijd milieuvriendelijk te werk gaan. Metalen worden op een milieuvriendelijke wijze gerecycled en wij zorgen ervoor dat er geen metaal en andere vrijgekomen stoffen worden geloosd op een plek waar dat niet milieuverantwoord is. Via ons helpt u dus mee aan een beter milieu.

onze certificeringen

logo niwo certificaat ijzer en schroothandel

niwo certificaat

IJzer en Schroothandel BV is in het bezit van een NIWO-certificaat, wat inhoudt dat wij volgens de strengste veiligheidsregels afvalstoffen mogen inzamelen en vervoeren.

logo vihb certificaat ijzer en schroothandel

vihb certificaat

VIHB: ieder bedrijf dat zich bezighoudt met het inzamelen, vervoeren en verhandelen van bedrijfsafvalstoffen en andere afvalstoffen dient op de VIHB lijst te staan. Vermelding op deze lijst houdt in dat het bedrijf betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam is.

logo ijzer en schroothandel scherpe prijzen